Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 14.02.2022 klo 8:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
16   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
17   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
18   Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
19 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle
20 Sitoutuminen Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiseen valmisteluun
21   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimiminen osatoteuttajana Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-muutoshankkeessa
22   Toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin aikataulu 2022 yhtymähallitukselle, tarkastuslautakunnalle, valtuustolle ja kunnille
23   Nolla kustannusvaikutteiset vakanssit sekä lainsäädännöstä johtuvat lisätehtävät
24   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin välinen työjako ja resurssointi lasten ja nuorten psykiatrian osalta
25   Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Mustinlammen uudelleen rahoitettavalle 3 450 000 € lainalle
26   Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Mustinlammen 500 000 € luottolimiitille Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen pankkitilille
27   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan jäsenistö
28   Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon nimittäminen 31.1.2022 alkaen sekä jäsenten sidonnaisuuksien ilmoittaminen
29   KYS erva-tutkimustoimikunnan kokoonpanon muutokset
30   Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon (KYSTERI) liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali
31   Potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaus loka-joulukuu 2021
32 Pohjois-savon sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
33   Oikaisuvaatimus vahingonkorvauksesta (Julk 24 §, kohta 25)
34   Viranhaltijapäätökset ajalta 31.1.-13.2.2022
35   Tiedoksi saatettavat asiat 14.2.2022
36   Muut mahdolliset asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
2   Hallituksen muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja
 
Minna Reijonen, 1. varapuheenjohtaja
Oli esteellinen asian 21 § osalta ja poistui kokouksesta klo 10.00-10.02. Oli esteellinen asian 25 § osalta ja poistui kokouksesta klo 10.15-10.16.
Aino Kanniainen
 
Mia Simpanen
 
Miina Morko
 
Pekka Pollari
Oli esteellinen asioiden 25-26 § osalta ja oli poissa kokouksesta klo 10.17-10.20.
Miia Eskelinen-Fingerroos
Oli esteellinen asian 21 § osalta ja poistui kokouksesta klo 10.00-10.02.
Oli esteellinen asian 25 § osalta ja poistui kokouksesta klo 10.15-10.16.
Arttu Pöyhönen
 
Ari Paanala
 
Anna-Liisa Levonen
Liittyi kokoukseen klo 8.35
Jussi Kauhanen
 

Muut saapuvilla olleet
Kari Ojala, valtuuston pj
Oli poissa kokouksesta klo 9.12-10.15
Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj.
 
Minna Back-Hytönen, valtuuston 2. vpj.
 
Jan Tollet, esittelijä
 
Heikki Miettinen, esittelijä
 
Minna Marjetta Mykkänen, esittelijä
 
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Oli esteellinen asian 21 § osalta ja poistui kokouksesta klo 10.00-10.02. Poistui kokouksesta klo 10.17.
Henna Räsänen, sihteeri
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Olavi Airaksinen, läsnäolo-oikeutettu