Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
37   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
38   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
39   KYS-ERVA alueen Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen perustaminen ja tarvittavat uudet henkilöstöresurssit
40   Hallinnollisten virkojen perustaminen
41   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle
42   Muut mahdolliset asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
3   Hallituksen muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja
 
Minna Reijonen, 1. varapuheenjohtaja
 
Aino Kanniainen
 
Mia Simpanen
 
Miina Morko
 
Pekka Pollari
 
Miia Eskelinen-Fingerroos
 
Arttu Pöyhönen
 
Ari Paanala
 
Anna-Liisa Levonen
 
Jussi Kauhanen
 

Muut saapuvilla olleet
Kari Ojala, valtuuston pj
 
Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj.
 
Minna Back-Hytönen, valtuuston 2. vpj.
 
Jan Tollet, esittelijä
 
Heikki Miettinen, esittelijä
 
Minna Marjetta Mykkänen, esittelijä
 
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
 
Olavi Airaksinen, läsnäolo-oikeutettu
 
Henna Räsänen, sihteeri
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet